1% podatku

JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU?

Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT

1 NUMER KRS: 0000270809 

2 Wnioskowana Kwota  nie może przekroczyć 1% po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

3 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE : 825 Popławski Adam

4 Zaznaczyć Wyrażam zgodę  

Bardzo dziękuje za każdą  pomoc Adam