Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/post-template.php on line 284

O Egzoszkieletcie

O urządzeniu i technologii poniższe informacje są z strony dystrybutora  www.projektekso.pl

Egzoszkielet to mocowana na zewnątrz ciała powłoka, zasilana przez silniki lub siłowniki, wspomagająca przynajmniej częścią swojej energii ruch kończyn. Głównym jej celem jest wzmocnienie siły mięśni i/lub wytrzymałości człowieka. Początkowo technologia ta była rozwijana przez wojsko, obecnie , po przejściu testów „polowych”, technologia ta jest powoli wdrażana w dziedzinie rehabilitacji.

Egzoszkielet EKSO GT jest urządzeniem o właśnie takiej genezie – w pierwotnej wersji został opracowany przez firmy Ekso Bionics oraz Lockheed Martin pod nazwą HULC (Human Universal Load Carrier) – powstało w ten sposób urządzenie wspomagające żołnierzy, które pozwala im na noszenie większych ciężarów (do 85 kg) przez dłuższy czas, w warunkach bojowych.

Obecnie EKSO GT zostało zmodyfikowane i wprowadzone na rynek jako urządzenie medyczne – przeznaczone do pracy z pacjentami neurologicznymi. Jego konstrukcja pozwala na wykonywanie chodu pacjentom po udarach,urazach rdzenia (całkowite do poziomu C7, lub częściowe – dowolny poziom), chorym na stwardnienie rozsiane, z syndromem Guillaina-Barrégo i innymi schorzeniami neurologicznymi. Urządzenie może pracować w kilku różnych trybach – w zależności od stopnia dysfunkcji pacjenta:

  • FirstStep™ – terapeuta inicjuje ruch za pomocą przycisku. Użytkownik przechodzi z ruchów wstawania i użytkowania chodzika do chodu o kulach nawet po pierwszej sesji;
  • ActiveStep™ – użytkownik wyzwala kolejne ruchy za pomocą przycisków na chodziku lub kulach;
  • ProStep™ – użytkownik wykonuje krok poprzez przesunięcie bioder w przód przy jednoczesnym ich skręceniu.EKSO GT™ rozpoznaje, że pacjent osiągnął optymalną pozycje i wykonuje krok;
  • ProStep Plus™ – kroki są wyzwalane przez przenoszenie obciążenia przez pacjenta i inicjację ruchu kończyny w przód.

Dowód ceny wiem jest kosmiczna

wydr1bg1[1]